Plan Skawiny z 1663 roku.
Przedstawiony tutaj widok zamku to jedyny zbliżony do rzeczywistości rysunek
tego obiektu.
Powyższa panorama pochodzi ze strony: 
http://www.polska.pl/miasta/skawina/dokumenty/index