RYSUNEK ZAMKU W SKAWINIE WZIĘTY ZE STRONY : 
WWW.NASZASKAWINA.PL
WIDOK KRAKOWA Z 1493 ROKU A Z LEWEJ STRONY U GÓRY, WSRÓD GÓR 
ZAMEK W SKAWINIE. POWIĘKSZENIE WIDOKU ZAMKU NA 
NASTĘPNYM OBRAZIE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FRAGMENT NAJSTARSZEGO WIDOKU KRAKOWA Z 1493 ROKU POCHODZˇCY 
Z KRONIKI SCHEDLA I PRZEDSTAWIAJˇCY PRAWDOPODOBNIE 
ZAMEK W SKAWINIE.

WIDOK ZAMKU W 1663 ROKU.