Wszystkie zdjęcia zrobiono w 2005 roku. 

Wejście do zamku 


Sień wejściowa w baszcie i widziane na  zdjęciu obok wejście. 
.
Pomieszczenie w budynku bramnym.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wyjście na dziedziniec.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Budynek połączony z basztą bramną.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BELUARD WIDZIANY Z ZEWNĄTRZ. PIERWOTNIE W MIEJSCU OBECNEGO 
DACHU BYŁ STROP PRZYKRYTY ZIEMIĄ I TRAWĄ. W NAROŻACH U GÓRY 
WIDOCZNE OPISANE HERBY. NASTĘPNE ZDJĘCIA POKAZUJĄ JE DOKŁADNIEJ
HERB JANA TARNOWSKIEGO - LELIWA
RZEŹBA MĘŻCZYZNY TRZYMAJĄCEGO W RĘCE GŁOWĘ W TURBANIE
KOPULASTE SKLEPIENIE BELUARDU
WNĘTRZE BELUARDU. PIERWOTNIE PRZY WIDOCZNYCH STRZELNICACH 
BIEGŁ DREWNIANY GANEK. 
MUR KURTYNOWY ŁĄCZĄCY BELUARD Z BUDYNKIEM BRAMNYM. 
FRAGMENT MURU KURTYNOWEGO I BUDYNEK BRAMNY Z WIEŻĄ.
PODDASZE BUDYNKU BRAMNEGO
FRAGMENT PODDASZA BUDYNKU BRAMNEGO


Beluard jako ludwisarnia w latach międzywojennych.