WEJŚCIE, 2-BUDYNEK BRAMNY, 3-MUR KURTYNOWY, 4-BELUARD