Oświęcim 

amek zbudowany został na wysokiej skarpie nad rzeką Sołą w miejscu wcześniejszego śląskiego grodu kasztelańskiego. Podczas badań archeologicznych prowadzonych na zamku natrafiono na pozostałości dawnego grodu. Nie znana jest dokładna data powstania zamku. Zbudowali go książęta oświęcimscy na planie czworoboku a w jego skład wchodziły murowane budynki mieszkalne i kwadratowa wieża ceglana połączone ze sobą oraz broniące zabudowy mury obronne.
   W 1457 roku zamek wraz z Księstwem Oświęcimskim zakupił Kazimierz Jagiellończyk i stał się on siedzibą starostów.
   W 1503 roku pożar zniszczył budowlę lecz jej ówczesny starosta, Jan Jordan odbudował zamek na zlecenie króla. Minęło trzydzieści lat i ponowny pożar niszczy zabudowania i także teraz zamek zostaje odbudowany. XVII wiek i znowu przyczyną odbudowy jest pożar lecz jest to już początek upadku tejże budowli. Zamek zatraca obronny charakter i w XVIII wieku chyli się ku ruinie.
    W 1908 roku przeprowadzono konserwację i remont a dzisiejszy swój wygląd zamek zawdzięcza pracą wykonanym w 1928 roku.
    Z pierwotnego założenia do dzisiaj zachowała się kwadratowa, trzykondygnacyjna wieża z XIII wieku oraz resztki murów obronnych po wschodniej stronie wzgórza i w narożniku wieży.
    Gośćmi na zamku byli między innymi: Kazimierz i Władysław Jagiellończyk /1471 rok/, Bona Sworza /1518 rok/, Henryk Walezy /1574 rok/.