Morawica
amek zbudowany został na wzgórzu przez rodzinę Toporczyków w XIII wieku. Był więc jednym z najstarszych zamków w Polsce. W późniejszym okresie pierwotny, drewniany zamek został przebudowany na murowany. Ponieważ zamek wznosił się na skalistym wzgórzu piwnice jego wykute zostały w skale. Legenda głosi, że znajduje się tam tunel prowadzący do Balic, a służący jako ewentualna droga ucieczki w razie oblężenia warowni.
  W zamku tym zatrzymała się pierwsza żona Zygmunta I - Barbara Siedmiogradzka jadąca na koronację a miało to miejsce w 1512 roku.
  W XVII wieku, ówczesna właścicielka zamku Izabela Opalińska z Tęczyńskich podarowała budowlę parafii. W związku z tym, część zamku /południowa/ została przebudowana na plebanię w 1666 roku a ponad dwieście lat później nastąpiła kolejna jej przebudowa.
   W latach 1743-48 August Czartoryski ufundował w Morawicy kościół, który wybudowano w miejscu dawnej kaplicy zamkowej z 1408 roku a XVIII- wieczna dzwonnica zastąpiła wcześniejszą budowlę jaką była baszta zamkowa.
   Tak więc obecnie morawicki zamek znajduje się w niewielkim fragmencie w zabudowaniach kościelnych.