Plan wg K. Kaszewicza z 1772 roku. 
                1-zamek, 2-dziedziniec, 3-szaniec, 4-bastiony armatnie, 5-most zwodzony, 
                 6-fosa, 7-baterie z faszynami. 8-fosa o głęboko¶ci 4 stóp, 9-nowe koszary, 
                            10-baterie drewniane, 11-rogatki, 12-palisady.


Plan wg. T. Chrzanowskiego i M. Korneckiego