Książ Wielki

  amek zbudowany został w latach 1585 - 1595 przez biskupa krakowskiego Piotra Myszkowskiego. Projektantem i budowniczym tej rezydencji był królewski architekt Santi Gucci z Florencji.
  Jest to dwupiętrowa, podpiwniczona budowla na planie prostokąta. Wewnątrz posiada renesansowe sklepienia kolebkowe z lunetami, renesansowe gzymsy z herbem Myszkowskich - Jastrzębcem.
  Następni właściciele zamku - Wielopolscy dokonali licznych zmian w wyglądzie budowli a miało to miejsce w XVIII i XIX wieku. Usunięto renesansowe szczyty, podwyższono ryzalit środkowy, dobudowano szczupłe wieżyczki a na ich zakończeniu postawiono wazony. Po obu stronach pałacu dobudowano dwa pawilony, które mieściły kaplicę i bibliotekę.
  Z bastionowej obrony założenia do dzisiaj pozostały resztki bastionu i jedna kurtyna ze strzelnicami.
  Obecnie w zamku mieści się szkoła średnia a całość otacza park.