Pobóg. 

W polu błękitnym podkowa srebrna z krzyżem kawalerskim złotym na barku. W klejnocie nad hełmem w koronie pół charta srebrnego w prawo.
Jest to jeden z najstarszych polskich herbów szlacheckich, według staropolskich heraldyków wywodzący się od Jastrzębca.
Pierwsza znana średniowieczna pieczęć, przedstawiająca ten herb, pochodzi z końca XIV wieku.
Herb najbardziej rozpowszechniony na ziemi krakowskiej, łęczyckiej, poznańskiej, sandomierskiej, sieradzkiej oraz na Mazowszu. Aktem unii horodelskiej herb Pobóg został przeniesiony na Litwę.

Pobogiem pieczętowało się około 160 rodzin - między innymi: Adamczowski, Benisławski, Bromirski, Burzyński, Bylicki, Czetkowski, Czyżo(e)wski, Dadzibog, Dąbrowski, Dłużewski, Dmochowski, Filipowicz, Filipowski, Grabowski, Gumowski, Januszowski, Kier(s)zanowski, Kobyliński, Konarzewski, Koniecpolski, Kossobudzki, Kucicki, Łaniecki, Ławski, Łękawski, Malinowski, Mazurkiewicz, Miedźwiedzki, Montowt, Muchowiecki, Polanowski, Popowski, Remiszewski, Rokszycki, Ruszkowski, Rutkowski, Rzyszczewski, Stanisławski, Staniszewski, Strzeszewski, Suchodolski, Sutowski, (Sutkowski), Szczucki, Trzciński, Wierzchowski, Zajączkowski, Zapolski, Zarzecki, Zgliczyński, Żerański.
 

RYSUNKI I OPISY AUTORSTWA RAFAŁA KĘDZIERSKIEGO WZIĘTE SĄ ZE STRONY:

 http://www.polonium.de