Ostoja. 

W polu czerwonym, między barkami dwóch półksiężyców złotych, miecz srebrny ostrzem w dół. W klejnocie nad hełmem w koronie pięć piór strusich.
Ostoja jest jednym z najstarszych polskich herbów szlacheckich. Znane są pieczęcie i zapiski sądowe z tym herbem pochodzące z końca XIV wieku.
Herb najczęściej używany przez rodziny zamieszkujące ziemię lubelską, łęczycką, poznańską, ruską, sandomierską i sieradzką.

Ostoją pieczętowało się ponad 200 polskich rodzin szlacheckich - wśród nich: Balicki, Baranowski, Blinowski, Błociszewski, Chełmski, Chotkowski, Chrostowski, Chrząstowski, Czechowicz, Domaradzki, Dubaniewski, Gaje(o)wski, Godziszewski, Iłowiecki, Jakliński, Jerzykowski, Kargowski, Kawęczyński, Kiedrzyński, Koźniewski, Krzelowski, Maleczkowski, Marchocki, Marylski, Miklaszewski, Mikorski, Mioduszewski, Modrzejo(e)wski, Mościc, Ochocki, Okołowicz, Ostaszewski, Ostojski, Podwysocki, Pokroszyński, Poniecki, Radogowski, Rokosz, Rylski, Słuszka, Smuszewski, Solecki, Strzałkowski, Szyszkowski, Ścibor, Targoński, Unichowski, Ustarbowski, Woynowski, Zagórski,
 

RYSUNKI I OPISY AUTORSTWA RAFAŁA KĘDZIERSKIEGO WZIĘTE SĄ ZE STRONY:

 http://www.polonium.de