Leliwa  W polu błękitnym nad półksiężycem złotym rogami w górę sześciopromienna gwiazda złota. W klejnocie nad hełmem w koronie na pawim ogonie taki sam wizerunek.
 Ród Leliwitów posługiwał się początkowo herbem Lubomla, przedstawiającym ogniwo z zaćwieczonym na nim krzyżem. Nowe godło ukształtowane według zasad heraldyki zachodnioeuropejskiej przyjął kasztelan Spicymir na początku XIV wieku.
Herb najbardziej rozpowszechniony na ziemi krakowskiej, poznańskiej, sandomierskiej oraz na Podolu i Wołyniu. Aktem unii horodelskiej herb Leliwa został przeniesiony na Litwę.

Leliwą pieczętowało się blisko 220 polskich rodzin szlacheckich - oto niektóre z nich: Baszowski, Bądkowski, Bielowski, Bobola, Broniewski, Brzozdowski, Brzozogajski, Czapski, Czelatycki, Cichowski, Czubiński, Dobrzański, Dorohostajski, Dorpowski, Gołuchowski, Gortatowski, Górka, Granowski, Hlebowicz, Jarosławski, Jaskmanicki, Józefowicz, Jurkowski, Karśnicki, Kiski, Kostewicz, Kozielski, Krajewski, Kumaniecki, Lisowski, Łysakowski, Melsztyński, Moniwid, Morsztyn, Ninieński, Osostowicz, Ostrowski, Paszkowski, Pawłowski, Pigłowski, Pilecki, Podłęski, Pruski, Pruszak, Rekuć, Rogowski, Rykowski, Sieniawski, Słotwiński, Spławski, Starowolski, Starzechowski, Stryjkowski, Sworski, Szczepiecki, Ścierski, Tarnowski, Tyszkiewicz, Wardęski, Wiażewicz, Wodzicki, Wojakowski, Wyrzykowski, Zabrzeziński, Zajączkowski, Żagliński, Żarski.
 

RYSUNKI I OPISY AUTORSTWA RAFAŁA KĘDZIERSKIEGO WZIĘTE SĄ ZE STRONY:

 http://www.polonium.de