Korczak.W polu czerwonym trzy belki (bierzwiona) srebrne, poprzeczne i równoległe, ku dołowi stopniowo krótsze jedna od drugiej. W klejnocie nad hełmem w koronie w czarze złotej pól psa srebmego w prawo.
Według Dlugosza herb ten został nadany przez króla Ludwika Węgierskiego podskarbiemu Dymitrowi z Bożegodaru, używającemu do tej pory godła z psem siedzącym w czaszy. Znak podskarbiego napawał króIa obrzydzeniem, nadał więc Dymitrowi herb z węgierskimi bierzwionami, które symbolizowały trzy rzeki węgierskie: Dunaj, Sawę i Cisę (lub Drawę), a psa przeniósł do klejnotu.
Herb na bardziej rozpowszechniony wśród szlachty mieszkającej na ziemi krakowskiej, lubelskiej oraz na Rusi Czerwonej. Aktem unii horodelskiej herb Korczak został przeniesiony na Litwę.

Korczakiem posługiwało się blisko 200 polskich rodzin szlacheckich - między innymi: Balewicz, Barzi, Baturzycki, Biernacki, Biernawski, Biliński, Boratyński, Bortnowski, Branicki, Chodorowski, Chołoniewski, Chotecki, Czerniejowski, Czuryło, Dąbkowski, Derszniak, Drohojo(e)wski, Gliński, Gorajski, Hański, Ilinicz, Jarmoliński, Jaroszyński, Jeleński, Jesman, Komorowski, Korbut, Korytyński, Krupski, Krzeczonowski, Łah(ch)odowski, Łopot, Łuszczewski, Mieleszko, Mleczko, Myszka, Newelski, Ostrowski, Podhorodeński, Porwiński, Próchnicki, Rozborski, Saporowski, Serebryski, Sielicki, Siennowski, Sobański, Sołtan, Sozański, Stawski, Struś, Śmietanka, Świeżyński, Ta(o)manowski, Umiastowski, Wasiutyński, Wereszczyński, Wołodyjowski, Worotyński, Zahorowski, Zaranek, Ziołkowski, Żoratyński, Żórawiński.
 

RYSUNKI I OPISY AUTORSTWA RAFAŁA KĘDZIERSKIEGO WZIĘTE SĄ ZE STRONY:

 http://www.polonium.de