"Małpia Wyspa" na niej znajduj± się ruiny dawnego zamku.
Zdjęcie z 2006 roku.
.