Dębno

amek leżący na niewielkim, sztucznym wzniesieniu zbudowany został przez kasztelana krakowskiego Jakuba Dębińskiego herbu Odrowąż w latach 1470 - 1480.
  Posiadał wielu właścicieli między innymi: Rupniewskiego, Wesseliniego, Fraksztynów, Ostrogskich, Platenberga, Tarłów, Lubomirskich i prawie tyle razy był przebudowywany i modernizowany.
   Obecnie jest to zespół czterech piętrowych budynków mieszkalnych, nakrytych wysokim, czterospadowym dachem, w środku, których znajduje się czworoboczny dziedziniec z drewnianymi gankami. Dwa przeciwległe skrzydła / wschodnie i zachodnie/ krótsze od dwóch pozostałych pełniły role reprezentacyjne. Były to raczej pałace ozdobione ryzalitami i basztami alkierzowymi niż surowe budowle zamkowe. Na kamiennych podmurówkach stoją ceglane mury starannie udekorowane wzorami rombowymi z zendrówek oraz kamiennymi portalami i obramowaniami okien. Godny uwagi jest wystrój komnat  na piętrze w skrzydle wschodnim /tzw kaplica, sala rycerska/. Znajdziemy tam portale, arkady, kolumienki międzyokienne, obramowania schodowe wszystko to tak typowe dla późno- gotyckiego stylu budowlanego. Wejście do zamku jest od strony północnej przez barokowy portal z herbem Tarłów - Topór i datą 1772 a do jego części mieszkalnych przez szereg gotyckich portali. Pod zamkiem znajdują się piwnice z grubymi murami i beczkowymi sklepieniami a wejście do nich prowadzi przez bramę w skrzydle południowym.
   Zamek posiada raczej skromne walory obronne; jedynie głęboka fosa wypełniona wodą z pobliskiego potoku i stawów pozwala przypuszczać, że była to raczej budowla pokazująca zamożność jej właściciela niż obiekt służący do obrony przed najeźdzcą. Jest to jeden z najcenniejszych przykładów późnogotyckiej rezydencji bogatego właściciela.
   Zamek otoczony jest starodrzewiem lipowym.