Zdjęcie z 1998 roku.
Zdjęcie z 2005 roku. Wejście na basztę i do muzeum
Zdjęcie z 1998 roku. Baszta.
Zdjęcie z 1998 roku. Baszta.
Zdjęcie z 2005 roku. Baszta.
Zdjęcie z 2005 roku. Baszta. Na skróty.