Chomętowo

amek zbudowany został w XIV wieku w miejsce stojącego tu dworu obronnego. Jego właścicielami była rodzina von der Osten do 1375 roku. Następnie należał do Brederlów i von Papstein. W późniejszym czasie zamek przeszedł w ręce krzyżackie i za ich tam bytności powstały zabudowania murowane. Zbudowano między innymi, stojący do dzisiaj, dwukondygnacyjny, podpiwniczony budynek mieszkalny na planie prostokąta nakryty dwuspadowym dachem. Wejście główne znajduje się od frontu budynku natomiast po stronie południowej widoczne jest drugie, obecnie zamurowane. W późniejszych czasach budynek służył wyłącznie do celów gospodarczych jako magazyn czy spichlerz.
  W roku 1411 i 1422 zamek został zdobyty przez wojska litewskie i polskie a rok 1433 to chwilowy pobyt na nim wojsk husyckich. Po półwiecznym panowaniu w nim Krzyżaków zamek powrócił do rodziny von Papstein. Jeden z jej członków Burchard von Papstein w 1465 roku przekazał majątek elektorom brandenburskim.
  Około 1470 roku zamek zostaje własnością rodziny von Brand i pozostaje w ich władaniu do 1945 roku.
  Obecnie z całego zamkowego założenia pozostał tylko budynek mieszkalny znajdujący się w złym stanie technicznym. Remont jego jest utrudniony ze względu na to, że posiada kilku właścicieli a jak mówi przysłowie "gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść".