Zdjęcia Henryka Poddębskiego z 1930 roku.

Zdjęcia autorstwa Piotra Pupysza pochodz± ze strony: