Drzeworyt Aleksandra Malinowskiego.
Litografia.
Rysunek Napoleona Ordy.
Akwarela Zygmunta Vogla z 1792 roku.