Plan według J. Kutyowskiej.

1-wieża z XIV wieku, 2-wieża, 3-budowla sakralna, 4-palatium, 5-cerkiew