Pozostało¶ci fortyfikacji i fos.
Brama radziwiłłowska.
Oficyny.

Zdjęcia autorstwa Piotra Pupysza pochodz± ze strony: