Płyta herbowa z zamku w Wolborzu umieszczona pod okapem dachu przy ul. Modrzeskiego 2. Najprawdopodobniej podniesiona w 1901 roku ze znajduj±cego się obok ruin zamku i użyta do ozdobienia budowanego wtedy domu. Kamienna płaskorzeĽba przedstawia herb Doliwa i napis : "R.P.1901 r. 26 MAJA ZNALEZIONY I ODNOWIONY". Jest to dzisiaj unikatowy, namacalny ¶lad nie istniej±cego już zamku wolborskiego.

Materiał za strony: http://wolborz.ugm.pl/portal/index.php?