Widok ogólny baszty zamkowej - zdjęcie przedwojenne.

Zdjęcia autorstwa Piotra Pupysza pochodzą ze strony: