Rogóźno Pomorskie 
                   

AUTOR  STRONY JESZCZE MNIE NIE
OPISAŁ. ZROBI TO WKRÓTCE, ALE
DZIAŁAJĄ IKONY POWYŻEJ.