Chełmno

amek zbudowany został na stromej skarpie w XIII wieku przez zakon krzyżacki. Był to murowany budynek z dwoma mieszkalnymi wieżami od miasta oddzielony murem obronnym i fosą. W tym czasie był on głównym zamkiem zakonu i tam miał swoją siedzibę Wielki Mistrz. Po zbudowaniu zamku w Malborku w Chełmnie ustanowiono urząd komtura.
   W 1265 roku sprowadzony zostaje ze Śląska zakon sióstr cysterek i zamek zostaje zaadoptowany na ich potrzeby. Zbudowany zostaje między innymi murowany kościół, pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty, który przebudowany w XIX wieku dotrwał do dzisiaj. Jest to jednonawowa budowla gotycka wewnątrz podzielona na dwie kondygnacje. Dolną zajmowały osoby świeckie natomiast górną mniszki uczestniczące we mszy i modlitwach. Całość od góry zamyka sklepienie gwiaździste.
  W połowie XIV wieku miejsce cysterek zajmują benedyktynki a po nich od 1821 roku do chwili obecnej Siostry Miłosierdzia.
  Z dawnego zamku pozostał budynek mieszkalny zwany konwentem, ceglana, czworoboczna wieża i wspomniany wyżej kościół. Wszystko to znajduje się na terenie klasztoru Sióstr Miłosierdzia.