Władysław IV Waza (1633-1648)

Władysław IV Waza- ur. 1595 r.- zm. 1648 r.
Król Polski: 1633 r. - 1648r.
Rodzice: Zygmunt III Waza, Anna Habsburżanka
Żony: Cecylia Renata, Maria Gonzaga de Nevers
Dzieci: Zygmunt Kazimierz, Maria Anna Izabela, Władysław Konstanty Waza
Miejsce pochówku: Kraków - katedra wawelska

Rysunek Jana Matejki.                   Rysunek Marcellego Bacciarellego.
                  Władysław IV w stroju koronacyjnym
                         Portret króla wyk. przez Dankersa          Karta tytułowa S. Twardowski
                                        de Ry z 1646 r.                            Władysław IV z 1649 r.
Facsimile podpisu Władysława IV.
Monety
Srebrny talar pamiątkowy elbląski z 1635/36 r, śred. 44,9 mm, waga 28,69 g.
                  Awers: Popiersie króla wprost, w ozdobnym     Rewers: W owalnej tarczy herb Elbląga, ozdobiony 
                               stroju z kołnierzem koronkowym.                 ornamentem i wieńcem laurowym. U góry data
                 Legenda w otoku: VLADISL. IV. DG. REX. P.           pokoju sztumdorfskiego: 1635, z której czytelna
                         M. D. L. RUS. PR. M. SA. LI. N. N. SUEC.          tylko ostatnia cyfra. Pod tarczą końcówka daty 
                         GO. VA. H. REX. (Władysław IV, z Bożej             wybicia monety: (16)36.
                          łaski król Polski, wielki książę litewski,      Legenda w otoku: ELBINGA. INTER. ARMA.
                           ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki,                  SERVATA (Elblšg w wojnie ocalony).
                           inflancki, jak również Szwecji, Gotlandii
                           i  Wandalii dziedziczny król)
Złoty dukat toruński z 1648 r., śred. 24,0 mm, waga 3,45 g.
             Awers: Popiersie króla w prawo, w koronie             Rewers: Herb miasta Torunia, po jego bokach
                     i ozdobnym stroju, długa fryzura w lokach.        data 1648 i poniżej litery "G-R" zarządcy
             Legenda w otoku: VLAD. IIII.D. G. R. POL. &            mennicy toruńskiej, Gerharda Rogge.
                     SUEC. M.D. L. R. P. (Władysław IV, z Bożej    Legenda w otoku: MONETA. AVREA. CIVITATIS.
                    łaski król Polski i Szwecji, wielki książę               THORVNENSIS. (moneta złota miasta Torunia).
                     litewski, ruski, pruski).

Srebrna kopiejka moskiewska z 1610 r, śred. 11,3x14,6 mm, waga 0,60g.           

Awers: Sześciowierszowa, częściowo tylko czytelna           Rewers: Jeździec w prawo.

                                legenda w języku rosyjskim: CAR I WIELIKIJ
                                KNIAŹ WŁADYSŁAW ŻYGIMONTOWICZ
                                WSIEJA RUSI.

 

    W 1609 roku za namową magnatów oraz Jezuitów Zygmunt III Waza zrywa zawarty z Moskwą w 1608 roku, trzyletni rozejm i na nowo wszczyna kroki wojenne. W wyniku tego następuje dwuletnie oblężenie Smoleńska, podczas którego zawarty zostaje układ o powołaniu na tron moskiewski królewicza Władysława IV. Ciągnące na odsiecz miastu wojska rosyjskie zostają rozbite przez hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego w bitwie pod Kłuszynem w lipcu 1610 roku. Droga do Moskwy stoi otworem i Żółkiewski po drodze odbiera przysięgę wierności dla Władysława od miast i wsi a w Moskwie bojarzy uznają księcia Władysława za cara Moskwy (sierpień 1610 rok). Jednak zamieszki w Rosji kładą kres polskiemu caratowi. Po dwuletnim oblężeniu załogi polskiej w Kremlu następuje kapitulacja i koniec panowania cara Władysława (listopad 1612 roku). Po nim carem zostaje Michał Romanow. 
    Należy jeszcze dodać, że książę Władysław nigdy nie był w Moskwie a jego krótkie panowanie zaowocowało wybitą dla niego kopiejką.
Korona grobowa.
Trumna króla wykonana przez Jana Chrystiana
Bierpfaffa z Torunia.