WŁADYSŁAW III WARNEŃCZYK (1434-1444)

Władysław Warneńczyk- ur. 1424 r.- zm. 1444 r.
Król Polski: 1434 r. - 1444 r.
Rodzice: Władysław Jagiełło, Zofia- Sonka
Żona: nie posiadał
Dzieci: nie posiadał

                        Rysunek Jana Matejki.                     Rysunek Marcellego Bacciarellego.
Staloryt z 1837 roku.

Monety

Srebrny denar, śred. 11,6 mm, waga 0,37 g.
                                         Awers: Korona                                                                      Rewers: Orzeł 
Symboliczny sarkofag w katedrze wawelskiej.