Henryk Walezy (1573-1574)

Henryk Walezy- ur. 1551 r.- zm. 1589 r.
Król Polski: 1574 r (rządził 4 miesiące)
Rodzice: Henryk II, Katarzyna
Żona: Ludwika 
Dzieci: nie posiadał
Miejsce pochówku: Saint-Denis (Francja) - bazylika

                        Rysunek Jana Matejki.                   Rysunek Marcellego Bacciarellego.
Staloryt z 1840 roku.
Portrety króla.
Orszak Walezego w drodze do Polski.
Wjazd Henryka Walezego do Polski w Międzyrzeczu
Koronacja.
Ucieczka z Polski. Obraz Artura Grottgera.
Monety
Miedziany denar podwójny z 1580 r., śred. 21,1 mm, waga 3,60 g.
Awers: Uwieńczone popiersie króla w prawo. 
Legenda w otoku: HENRI. III. R. DE. FRAN. ET. POL. 
(Henryk III, król Francji i Polski). U dołu litera "A"
mennicy paryskiej.

 

  Gwoli wyjaśnienia. Henryk Walezy po swoim krótkim, bo czteromiesięcznym 
panowaniu w Polsce i swojej ucieczce do Francji, nie pozostawił po sobie żadnej
 polskiej monety. Korony polskiej pozbawiono go jednak dopiero po roku. 
  Natomiast przez cały piętnastoletni okres panowania we Francji na wszystkich
swoich francuskich monetach obok tytułu króla Francji dodaje bezprawnie
 tytuł króla Polski.