Jan I Olbracht (1492-1501)

Jan I Olbracht- ur. 1459 r.- zm. 1501 r.
Król Polski: 1492 r. - 1501 r.
Rodzice: Kazimierz Jagiellończyk, Elżbieta
Żona: nie posiadał
Dzieci: nie posiadał
Miejsce pochówku: Kraków - Katedra wawelska

                           Rysunek Jana Matejki.                   Rysunek Marcellego Bacciarellego
Jan Olbracht u stóp Matki Boskiej. Miniatura w Graduale Olbrachta.
Tryptyk z kaplicy Jana Olbrachta, z postacią króla w środku, 
w katedrze na Wawelu. Część środkowa z 1505 r.
Wizerunek Jana Olbrachta na kaflu piecowym.

Monety

Srebrny półgrosz, śred. 18,8 mm, waga 1,07 g.
                        Awers: Orzeł                                                         Rewers: herb Poraj Piotra z Kurozwęk
                                                                                                                  podskarbiego w latach 1479-1498
Srebrny półgrosz, śred. 18,6 mm, waga 1,04 g.
                                 Awers: Orzeł w koronie                              Rewers: Korona, pod nią znak menniczy
                                 Legenda: MONETA. I. ALBERTI            Legenda: REGIS. POLONIE
                                                (moneta Jana Olbrachta)                                (króla Polski)

Grobowiec

Sarkofag króla na Wawelu.
Nagrobek Jana Olbrachta na Wawelu.