August II Mocny (1697-1706, 1709-1733)

August II Mocny- ur. 1670 r.- zm.1733 r.
Król Polski:1697 - 1706 i 1709 r. - 1733 r.
Rodzice: Jan Jerzy III, Anna Zofia
Żona: Krystyna Eberhardyna
Dzieci: Aleksander Józef Sułkowski, Maurycy Saski, Jan Jerzy, 
Fryderyk August,  Anna Karolina, Augusta Anna Konstancja, 
Fryderyka Aleksandra, August Fryderyk Cosel
Miejsce pochówku: Kraków - katedra wawelska

Rysunek Jana Matejki.                   Rysunek Marcellego Bacciarellego.
Koronacja Augusta Mocnego.
Polska za panowania Augusta Mocnego.
Monety
Srebrny dukat gdański z 1698 r., śred. 23,7, waga 3,35 g.
        Awers: popiersie króla w koronie, w prawo.                    Rewers: Wielki herb Gdańska.
         Legenda: AUGUST. II. D. G. REX. POL. M. D. L.          Legenda: MON. AUREA. CIVITAT. GEDAN. 1698
                      R. P. EL. S. (August II, z Bożej łaski król                   (moneta złota miasta Gdańska, 1689)
                      Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, 
                       elektor saski)
Srebrny gulden (2/3 talara) sasko-polski z 1701r., śred. 36,3 mm, waga 17,15 g.
            Awers: Popiersie króla w wieńcu laurowym na       Rewers: Dwie fantazyjne tarcze herbowe: polsko - 
                    głowie.                                                                            litewska i saska. po bokach gałązki palmowe.
            Legenda: D. G. FRID. AUGUST. REX. POLONIA-       Nad tarczami korona królewska, pod tarczami
                    RUM (z Bożej łaski Fryderyk August, król             w owalu wartość monety: 2/3 (talara), po bokach
                    Polaków).                                                                        litery "ILH" Jana Lorenza Hollanda, mincerza
                                                                                                              mennicy drezdeńskiej.
                                                                                                        Legenda: DUX. SAX. I. C. M. A. & W. S.R. I. ARCH
                                                                                                              & EL. 1701 (książę Saksonii, Jülichu, Kliwii,
                                                                                                              Montanii, Angarii i Westfalii, świętego rzym -
                                                                                                              skiego imperium arcymarszałek i elektor 1701)