Mieszko III Stary (1173-1177, 1191, 1198-1199, 1202)

Mieszko III Stary- ur. 1126 r.- 1202 r.
Książę polski: 1173- 1177; 1191; 1198; 1199-1202
Rodzice: Bolesław Krzywousty, Salomea
Żony: Elżbieta, Eudoksja
Dzieci: Odon, Stefan, Wierzchosława Ludmiła, Judyta, Elżbieta, Bolesław, 
Mieszko, Władysław (Laskonogi), Anastazja, Salomea, Zwinisława
Miejsce pochówku: kolegiata Św. Pawła w Kaliszu (obecnie nie istnieje)

Rysunek Jana Matejki.
Monety
Brakteat hebrajski, srebrny, śred. 17,5 mm, waga 0,16 g.
Popiersie w prawo, przed nim gałązka ustawiona pionowo.
Poniżej, w poziomym pasie, legenda hebrajska: BRACHA
(błogosławieństwo).
Srebrny brakteat, śred, 19,0 mm, waga 0,14 g.
Dwa popiersia zwrócone ku sobie trzymają proporzec.
Poniżej, w poziomym pasie, legenda: MESICO.