Władysław I Łokietek (1306-1333)

Władysław Łokietek- ur. 1260 r.- zm. 1333 r.
Władca Polski : 1306 r. do 1333 r. koronowany w 1320 r.
Rodzice: Kazimierz I, Eufrozyna
Żona: Jadwiga
Dzieci: Stefan, Władysław, Kunegunda, Elżbieta, Jadwiga, Kazimierz (Wielki)
Miejsce pochówku: Kraków - Katedra wawelska

                                Rysunek Jana Matejki.                Rysunek Marcellego Baciarellego.
Pieczęć
Łokietek na wygnaniu. Obraz Wojciecha Gersona.
Łokietek pod Ojcowem. Obraz Wojciecha Gersona.

 
Korona Władysława Łokietka.
Grobowiec
Fragment sarkofagu na Wawelu.

Monety

Złoty dukat, śred. 21,4 mm, waga 3,48 g.
                        Awers: Król siedzący z berłem w prawej        Rewers: Biskup stojący wprost, w lewej 
                                     i jabłkiem w lewej ręce.                                        ręce pastorał.
                         Legenda: WLADISLAVS. DI. G. REX            Legenda: S. STANISLAVS. POLE
                                     (Władysław, z Bożej łaski król).                          (św. Stanisław, biskup polski)
Srebrny denar książęco-kujawski, śred. 12,0 mm.
Awers: Głowa księcia wprost.
           Rewers: Herb kujawski (jak obok)

Srebrny denar książęco-kujawski, śred. 12,0 mm, waga 0,68 g.
Awers: Korona
Rewers: Herb kujawski; pół Lwa i pół Orła
Srebrny denar, śred. 13,2 mm, waga 0,16 g. (uszczerbiony)
             Awers: Ukoronowana głowa króla w prawo     Rewers: Orzeł
                  Legenda otokowa: VLADISLAVS R                    Legenda: REX POLONIE (król polski)
                                                     (Władysław król)