Michał Korybut Wiśniowecki (1669-1673)

Michał Korybut Wiśniowecki- ur. 1640 r.- zm. 1673 r.
Król Polski: 1669 r. - 1673r.
Rodzice: Jeremi Michał Wiśniowiecki, Gryzelda Konstancja Zamoyska
Żona: Eleonora Maria Józefa
Dzieci: nie posiadał
Miejsce pochówku: Kraków - katedra wawelska

Rysunek Jana Matejki.                   Rysunek Marcellego Bacciarellego.
Portrety wykonane przez Daniela Schultza.
Koronacja.
Koronacja.

 

Monety

Srebrny szeląg toruński z lat 1669-1673, śred. 15,8 mm, waga 0,71 g.
             Awers: Monogram "MR" (Michael Rex - Michał,   Rewers: Napis w trzech wierszach: SOLDIVS
                       król), nad nim korona, pod nim ornament.           CIVITATIS THORVN (szeląg miasta Torunia)
                                                                                                               Na dole mały herb miasta.
Złoty dukat koronny z 1671 r., śred. 24,6 mm, waga 6,87 g.
            Awers: popiersie w prawo, pod nim herb Leliwa     Rewers: Tarcza pięciopolowa polsko-litewska
                        Jana Andrzeja Morsztyna, podskarbiego             z herbem Wiśniowieckich w środku. Nad
                        wielkiego koronnego.                                              tarczą korona, po bokach litery "M-H"
             Legenda: MICHAEL. D. G. REX. POL. M.D                  Michała Hodermana, zarządcy mennicy
                        LITHUA & (Michał, z Bożej łaski król                 bydgoskiej.
                        Polski, wielki książę litewski itd).                    Legenda: DUCATUS. AUREUS. REG. POL 1671
                                                                                                             (dukat złoty Królestwa Polskiego).