Stefan Batory (1576-1586)

Stefan Batory-ur. 1533 r.- zm. 1586 r.
Król Polski: 1576- 1586
Rodzice: Stefan Batory, Anna Katarzyna Thelegdi
Żona: Anna Jagiellonka
Dzieci: nie posiadał
Miejsce pochówku: Kraków - Katedra wawelska

Rysunek Jana Matejki.
                     Portret Stefana Batorego z 1583 r.         Portret Stefana Batorego
                     Wyk. Wojciech Stefanowski.
            Portret Stefana Batorego z 1583 roku.                 Portret Stefana Batorego
                  Wyk. Mikołaj Kacper Kober.
Staloryt z 1840 roku.
Facsimile podpisu Stefana Batorego.
Stefan Batory i Anna Jagiellonka.
Herb królewski Stefana Batorego.
Godło.
Orzeł z 1579 roku.

Insygnia królewskie

 

Monety

Srebrny talar koronny nagybański, śred. 41,1 mm, waga 27,73 g.
(Nagy Banya mennica w Siedmiogrodzie)
               Awers: Ukoronowane popiersie króla w prawo,    Rewers: Czteropolowa tarcza herbowa
                                w prawicy berło wsparte na ramieniu.         polsko-litewska. Na niej w środku
               Legenda w otoku: STEPHAN. D. G. REX.                   tarczka z herbem Batorych: Kły Wilcze.
                                                 POLON. MAG. DVX L                   Po bokach tarczy data: 1586 i litery :N-B"
                (Stefan, z Bożej łaski król Polski, wielki książę         mennicy książęcej siedmiogrodzkiej
                                                                                       litewski)        w Nagy Banya.
                                                                                                         Legenda w otoku, dalszy ciąg awersu:
                                                                                                            RVS. PRVS. MAS. SAM. LIVO. PRIN. TRAN.
                                                                                                           (książę ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki,
                                                                                                            inflancki, udzielny książę siedmiogrodzki)
Srebrny trojak litewski z 1582 r., śred. 20,3 mm, waga 2,36 g.
                Awers: Ukoronowana głowa króla w prawo,      Rewers: Napis w trzech wierszach poziomych:
                            pod nią przerywa otok herb Leliwa                         GROS. ARG. TRIP. M. D. LIT.
                            podskarbiego litewskiego Jana                     (grosz srebrny potrójny Wielkiego Księstwa
                            Hlebowicza.                                                         Litewskiego). Nad napisem data 1582 przerwana
                Legenda: STEP. D. G. REX. PO. M. D. L.                herbem Batorych Kły Wilcze, powyżej Orzeł
                         (Stefan, z Bożej łaski król Polski, wielki        i Pogoń, u góry cyfra wartości: III.
                                                                      książę litewski)
Próbny srebrny szeląg litewski, śred, 20,2 mm, waga 5,32g.
(Mennica wileńska)
Rewers: Dwie tarcze z Orłem i Pogonią, nad nimi tarczka z herbem Batorych.
Pod tarczkami "trójlistek", znak nieznanego z nazwiska dzierżawcy mennicy
wileńskiej. Poniżej w dwóch wierszach skrócona legenda: SOL. M. DL.
(szeląg Wielkiego Księstwa Litewskiego) i data 1579.
Srebrny grosz ryski, śred.22,4 mm, waga 2,02 g.
Rewers: Wielki herb miasta: brama miejska dwuwieżowa, we wrotach głowa lwa.
Nad bramą herb mały: dwa skrzyżowane klucze, nad którymi krzyż (tu niewidoczny).
Po bokach herbu data skrócona (15)82. Pod nią cyfra wartości: I (grosz).
Legenda w otoku: GROSSVS. CIVITATIS. RIG. (grosz miasta Rygi)
Grobowiec
                      Stefan Batory w trumnie.                   Nagrobek królewski na Wawelu.
Trumna Stefana Batorego na Wawelu.