August III Sas (1734-1763)

August III Sas- ur. 1696 r.- zm. 1763 r.
Król Polski: 1734 r. - 1763 r.
Rodzice: Fryderyk August I Mocny, Krystyna Eberhardyna
Żona: Maria Józefa Habsburżanka
Dzieci: Fryderyk August, Józef August, Fryderyk Krystian, Maria Amelia, 
Maria Małgorzata, Maria Anna, Franciszek Ksawery, Maria Józefa, 
Karol Krystian, Maria Krystyna, Maria Elżbieta, Albert Kazimierz,
Klemens Wacław, Maria Kunegunda
Miejsce pochówku: Katedra w Dreźnie (Saksonia)

Rysunek Jana Matejki.                   Rysunek Marcellego Bacciarellego.
Miecz Augusta III.
Medal wybity z okazji koronacji Augusta III.

 

Monety

Szeląg miedziany z 1753 r., śred. 14,8 mm, waga 1,30 g.
              Awers: Popiersie króla w pancerzu i płaszczu,     Rewers: Pod koroną tarcza polsko-litewska,
                  z gołą głową, w peruce, zwrócone w prawo.             w środku tarczka saska. Pod tarczą seryjna
              Legenda: AVGVSTVS. III. REX. POL.                            litera "T" odwrócona.
                         (August III, król Polaków)                             Legenda: EL.SAX. 1753 (elektor saski)
Grosz miedziany z 1754 r., śred. 21,6 mm, waga 3,58 g. (rewers)
Podobny do szeląga, ale inny krój tarczy, pod nią cyfra "3", oznaczająca
równowartość trzech szelągów.
Półtorak z 1753 r. z lichego srebra, śred. 17,2 mm, waga 0,95 g.
Rewers: Napis polski w czterech wierszach PUL-TO-RAK-1753
Srebrne pół szóstaka (trojak) z 1753 r., śred. 19,8 mm, waga 1,55,g.
                Awers: Popiersie króla w koronie, w prawo.          Rewers: Okrągła tarcza czteropolowa polsko - 
     Legenda: D. G. AVGVSTVS III REX POLONIARUM         litewska, na niej w środku nałożona tarcza
                            ( z Bożej łaski August III, król Polaków)         saska. Po bokach gałązki palmowe. Nad tarczami
                                                                                                              korona królewska, pod nimi oznaczenie
                                                                                                              wartości: 1/2 sz. (pół szóstaka).
                                                                                                         Legenda: SAC. ROM. IMP. ARCHIM. ET. 
                                                                                                              ELECT. 1753 ( świętego rzymskiego imperium 
                                                                                                              arcymarszałek i elektor, 1753)
Srebrny ort koronny (tymf) z 1756 r., śred. 28,4 mm, waga 5,47 g.
(równowartość trzech szóstaków).
         Awers: Ukoronowane popiersie króla w prawo,       Rewers: Okrągła tarcza pięciopolowa polsko - 
                   w płaszczu narzuconym na zbroję.                          litewska z tarczką saską w środku, po bokach
         Legenda otokowa: D. G .AVGVSTVS III. REX               gałązki palmowe, poniżej E-18-C. Litery "EC"
                   POLONIARUM ( z Bożej łaski August III,             oznaczają mincmistrza lipskiego Ernesta
                   król Polaków)                                                               Crolla (1753-1763), cyfra 18 oznacza trzy 
                                                                                                            szóstaki = 18 gr.
                                                                                                      Legenda: SAC.ROM.IMP.-ARCHIM. ET.ELECT. 
                                                                                                            1756 (świętego rzymskiego imperium 
                                                                                                            arcymarszałek i elektor) 
Srebrny ort koronny (tymf) z 1753 r., śred. 28,1 mm, waga 5,79 g. (rewers)
Podobny do powyższego, ale pod tarczą litera  "T" (tymf) i data 1753.
Srebrny szóstak koronny z 1756 r., śred. 23,5 mm, waga 2,87 g.
           Awers: Typowe ukoronowane popiersie króla      Rewers: Typowa tarcza polsko-litewska z nasadzoną
                w prawo, w płaszczu narzuconym na zbroję,         tarczką saską. Nad nią korona, po bokach palmy,
              z której widoczne są "rzemienie" na ramieniu.         pod nią E-VI-C, litery mincmistrza lipskiego
           Legenda otokowa: D.G.AVGVSTVS. III REX.            Ernesta Crolla i rzymska cyfra wartości 6 groszy.
             POLONIARUM (z Bożej łaski August III,król      Legenda: SAC. ROM. IMP. ARCHIM. ET. ELECT.
             Polaków).                                                                           1756 (świętego rzymskiego cesarstwa  arcymarszałe
                                                                                                           i elektor)
Szeląg toruński z lichego srebra, z 1761 r., śred. 15,8 mm, waga 0,71 g.
Rewers: Napis w trzech wierszach SOLID CIVITAT THORUN (szeląg miasta Torunia).
Dołem mały herb miasta. Po jego bokach inicjały "D-B" Daniela Böttchera, mincmistrza
toruńskiego.
Srebrny trojak elbląski z 1763 r., śred. 19,6 mm, waga 1,58 g.
            Awers: Monogram "A 3 R" ( Augustus III rex -           Rewers: Herb Elbląga w fantazyjnej tarczy
                  August III, król). Nad nim korona, po bokach            po bokach ornamenty, nad tarczą wartość
                  data: 1763.                                                                            3 (grosze), pod tarczą inicjały "FLS" 
                                                                                                                 Fryderyka Ludwika Stierbera, mincmistrza 
                                                                                                                 elbląskiego.
                                                                                                          Legenda: GROSSUS. TRIPLEX. ELBINGENSIS.
                                                                                                                (grosz potrójny elbląski).
Srebrny gulden gdański z 1763 r., śred. 32,5 mm, waga 9,65 g.
Rewers: wielki herb Gdańska, pod nim wartość monety: 30 GR(oszy).
Pod herbem inicjały "REOE" Rudolfa Ernesta Oeckermanna, mincmistrza
gdańskiego. Pod inicjałami data: 1763.
Legenda: MON. ARGENT. CIVIT. GEDANENS (moneta srebrna miasta Gdańska).