Litografia Podbielskiego.
Drzeworyt Konstantego Przykorskiego