Widok od strony dziedzińca rok 1915


Widok od strony dziedzińca rok 1915


Dziedziniec


Boczne skrzydło i baszta


Baszta


Widok od strony ogrodu po zniszczeniach wojennych


Widok od strony dziedzińca po zniszczeniach wojennych


Wnętrze jednej z sal


Wyrwa w murze po pocisku armatnim rok 1915


Cztery ostatnie zdjęcia pochodzą z 1917 roku