Rysunek Napoleona Ordy


Rysunek Makowskiego z 1600 roku


Zamek Górny i Dolny wg Brauna i f Hogenberga


Drzeworyt H. Ceglińskiego.


Drzeworyt Feliksa Brzozowskiego