Uściług
amek zbudowany został prawdopodobnie w XIII wieku przez książąt ruskich. Była to drewniana budowla obronna powstała na planie czworoboku broniona przez wysokie wały. W późniejszym okresie zamek był rozbudowywany. Wtedy też powstało murowane założenie obronne, z którego jeszcze z początkiem XX wieku pozostały fragmenty murów oraz wały.
  W 1545 roku zamek należy do Jaronima Krupskiego a od 1577 roku do kasztelana chełmskiego  Mikołaja Łysakowskiego.
  Z początkiem XVIII wieku miejscowość przeszła do rodziny Lubomirskich
  W 1765 roku zmieniono nazwę miasta na Różjampol lecz nazwa ta nie przyjęła się.