Zdjęcie zamku w Starym Siole z pocz±tku XX wieku.
Zdjęcie pochodzi ze strony:
http://www.turnia.pl/galerie_gor/2499.php?o=60


Widok baszty po 1902 roku


Baszta z renesansow± attyk±


Elewacja wschodnia


Widok od południa


Narożnik południowo-wschodni