Rekonstrukcja zamku w Smolanach. Dokonywana na podstawie planu wykopalisk (1991 - 93 r), rys. J.Pieszki i ruiny centralnej wieży. Autor - Siargiej Pryschep