Domnowo
/obecnie Domnowo/
/niem. Domnau/
amek zbudowany został z końcem XIII lub na początku XIV wieku przez zakon krzyżacki. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1309 roku. Budowlę otaczały bagna a dodatkowo szeroka fosa z wodą. Wokół zamku rozwinęła się osada, która z czasem przemieniła się w miasto. Podczas wojny trzynastoletniej, w roku 1459 zamek został zniszczony przez oddziały wojsk miast sprzymierzonych między innymi Sępopola, Bartoszyc, Frydlandu. W ręce  zdobywców wpadł komtur krzyżacki z Rynu. 
  Pozostałości budowli zostały rozebrane w 1474 roku. Po podpisaniu pokoju w Toruniu w 1466 roku majątek pozostał w rękach Zakonu.
  Drugi zamek, zbudował po zakończeniu wojny trzynastoletniej (1454 - 1466) rycerz  Konrad von Egloffstein, który otrzymał miejscowość jako zapłatę za wojenne usługi. Nowa budowla powstała jednak na znajdującej się na jeziorze wyspie. Był to podpiwniczony, murowany budynek mieszkalny.
  W wiekach XVII i XVIII zamek był przebudowywany (na przełomie roku 1776 - 77 dobudowano skrzydła) lecz do dnia dzisiejszego nie pozostało z niego wiele. Pod koniec drugiej wojny światowej zamek został ograbiony i spalony.