Ruiny Baszty Puławskiego


Brama lwowska - zdjęcie z 1927 roku.


Ruiny warowni. Zdjęcie z lat 30-tych XX wieku.