Plan Okopów ¶w. Trójcy.

Plan z końca XVII. wieku w dziele Jonsaca