Nie¶wież - drzeworyt.
Rysunek Napoleona Ordy.
Rysunek Napoleona Ordy z 1876 roku.
Rysunek Napoleona Ordy z 1876 roku.
Drzeworyt Pawła Boczkowskiego.