Międzyrzec Korecki

    amek zbudowany został z końcem XV wieku przez książąt Koreckich.
      W 1648 i 1660 roku zamek zdobyty został i ograbiony przez wojska kozackie.
      Po zamku pozostały tylko wały obronne.