Zdjęcia autorstwa Jagi Baniukiewicz- Brazdiliene pochodz± ze strony:
Album.com.pl
Zamkowy dziedziniec.
Widok zamku w Miednikach na monecie z 2006 roku.