Nowy i stary zamek w Grodnie.
Miedzioryt 1716 rok.