Zdjęcia pochodz± ze strony:
http://kss.student.kul.lublin.pl/art_1177.html


Brama wjazdowa.


Prace remontowe przy bramie wjazdowej


Widok ogólny Zamku Ostrogskich


Brama zamkowa.


Zrujnowana sala kolumnowa w zamku Ostrogskich

Przedwojenne zdjęcia zamku.

Wygl±d zamku w 1922 roku