1 - brama wjazdowa
2 - pałac Lubomirskich
3 - bastiony
4 - pałac Ostrogskich