Litografia Alojzego Tomaszewskiego.
 
Litografia. 
 

Litografia.


Czę¶ć północno - wschodnia


Czę¶ć północno - zachodnia